Over Acabo

Onze missie

"Vroegtijdig tussenkomen voor het kind finaal vastloopt..."

Als licentiaat logopedie kom ik (Magda Praet) dagelijks in contact met kinderen waarbij het leren niet vanzelfsprekend verloopt.
Belangrijke waarden voor Acabo  BVBA  zijn het vroegtijdig interveniëren voor het kind finaal vastloopt.

Daarom werd ‘Acabo lezen’ uitgewerkt op basis van wetenschappelijke bevindingen, werd het uitgetest  en goed bevonden zowel bij het zich normaal ontwikkelende leespatroon als bij het kind met een spellende strategie. Het kan dus beschouwd worden als een  evidence based programma.  Kinderen  maken zich eerst het woordpatroon eigen. Pas wanneer het eenlettergrepige niveau verworven is, wordt er overgestapt naar tweelettergrepig en wordt hen ook die techniek aangeleerd. In een derde fase staan we dan stil bij het begrijpend lezen.

Het aanvankelijk spellende lezertje heeft zich dan de techniek eigen gemaakt, maar hòe kan een kind echter goed lezen…. Juist door veel te lezen. Door zin te hebben in lezen. Daarom werd een reeks geïllustreerde verhalen uitgebracht die zich gradueel opbouwen in moeilijkheidsgraad. Deze geleidelijke opbouw van moeilijkheidsgraad, samen met de techniek die het kind zich eigen maakte, zorgt er voor dat kinderen omwille van de prachtige tekeningen geprikkeld raken in het verdere verloop en dus het leesplezier aangezwengeld wordt.

Het belang van de derde kleuterklas die zo miskend wordt door ouders maar die door pedagogen en psychologen  als een duidelijk scharnierpunt gezien wordt , ligt aan de basis ligt van zoveel rekenproblemen die zich stellen in de loop van de schoolse carrière. Niettegenstaande de derde kleuterklas, dé tijd is van spelen blijkt uit het onderzoek van Stock dat 60% van de kinderen starten in het formele rekenonderwijs met een  gebrekkige telkennis. Uit mijn onderzoek bij 132 kinderen is gebleken dat deze cijfergevoeligheid  aangezwengeld kan worden zodat ook deze kinderen aansluiting vinden voor de aanvang van het formele rekenonderwijs.

Kinderen met dyslexie ervaren klokleesproblemen. Ook voor hen werd een volledig programma evidence –based uitgewerkt. Eens te meer werd deze site toevertrouwd aan studenten om de waarde ervan in kaart te brengen. Eens te meer bleek deze zinvol.

 

Magda Praet

Postersessies

2009 Stichting Leerproblemen

2010 Artevelde

VVL 2011 : Problemen bij kloklezen : in berusten of remediëren?
Magda Praet, A. Desoete
Arteveldehogeschool Gent, Universiteit Gent

Padova Italy (2012): Enhancing young children's arithmetic skills

VVL 2013 :Can a computerised counting or comparison intervention in kindergarten enhance mathematical problem solving in grade 1?

Expert meeting Benelux 2015 Leiden: Enhancing young children's arithmetic skills

Publicaties

Praet, M., Van Vooren, V., Denolf, T., De Roo, S., & Desoete, A. (2012). Computergestuurde ondersteuning van het lezen: een goed idee? Logopedie, 2, 47-56.

Taal als voorspeller van het rekenen. (2014)

Kindergarten Language predicts Arithmetic accuracy, not speed. Evidence from a longitudinal study following- up children from kindergarten till grade 2

Enhancing young children's arithmetic skills through non-intensive, computerised kindergarten intervention: A randomised controlled study (2013)- Teaching and Teacher Education 01/2014; 39:56–65.

Language in the prediction of arithmetic in kindergarten and grade 1. Learning and Individual Differences Volume 27, October 2013, Pages 90–96

Number sense in siblings of children with mathematical learning disabilities: a longitudinal study. Journal of Intellectual Disability - Diagnosis and Treatment

Number line estimation from kindergarten to grade 2: a longitudinal study (2014) LEARNING AND INSTRUCTION

“Kloklezen, kun je dit oefenen?” Onderzoek naar het effect met een computerprogramma op het vaardig kloklezen. Elke De Greef, Ine Van den Hende, Magda Praet en Veerle Van Vooren Logopedie 5, jaargang 26, sept-okt 2013, p.32-37

Een computergebaseerde interventie op vingertellen-Effect op rekenprestaties van kleuters . Masterproef van Marieke Van Herreweghe 2014-2015).

Persoonlijkheid en (de)motivatie van kinderen en jongeren.(ISBN 978 90382 2555 5) Eds Hantson, Van de Velde, Desoete
PCM- drivers bij kinderen in het basisonderwijs (179-183)

Conferenties

International Academy for Research in Learning Disabilities, Padua June, 2012: Can a computerised counting or comparison intervention in kindergarten enhance mathematical problem solving in grade 1?

FNRS -Groupe de Contact "Numbers and the Brain": Advances in Numerical Cognition Research 13-14 March 2013. Number line accuract or linearity? What predicts numerical proficiency in kindergarten and procedural calculation and fact retrieval in grade 1 and 2.

EARLI 2013 Conference Program 26-31 August 2013 Symposium What can interventions tell us about sustainable learning of mathematics? Can computerized kindergarten interventions enhance sustainable learning of mathematics?

Symposium “Neurowetenchapen in Taal en Spraak”: Ons brein als Lezer

FNRS -Groupe de Contact "Numbers and the Brain": 2014

VVL 2014 : Taal als voorspeller van het rekenen

Ghent University 9 juli 2014: Doctor of Health Sciences : Driving Forces behind arithmetic: the evolution from kindergarten to grade 2.

33e Panama-conferentie Rekenen-wiskunde in perspectief 22-23/1/2015

FNRS -Groupe de Contact "Numbers and the Brain": 2015

Pedagogische cel van de stad Gent : Betoog over leesplezier 10/2/2015

Expert meeting Benelux 2015- Leiden : Computerized intervention in kindergarten

COV-ontmoetingsdag in Gent- programmasessie: Feedback... in functie van wiskundige initiatie in de derde kleuterklas.

Games in de hulpverlening 19/5/2015: We leveren een contributie zowel voor de aanvankelijke geletterdheid als de aanvankelijke genummerdheid in de derde kleuterklas

Ontmoetingsdag Vlaamse Onderzoekers in Leuven 29/5/2015. “Een voorsprongbehandeling bij kleuters in functie van voorbereidend en aanvankelijk wiskundeonderwijs”

EARLI 2015 Conference programme :24-29 augustus 2015

FNRS -Groupe de Contact "Numbers and the Brain": 2016

Acabo op Internet: www.acabo.be

 

© Acabo - Disclaimer - webdesign: Kreativosaurus