Klokmodule

"Spelenderwijs de klok onder de knie krijgen, met ondersteuning en foutcontrole."

Kloklezen is een complex fenomeen omdat vier types van tijdstructuratie met elk hun eigen geaardheid elkaar voortdurend beïnvloeden.

Het gaat om het begrijpen van de analoge klok, het interpreteren van de digitale klok, het omgaan met klokgerelateerde rekentaal en het inschatten van tijdsduur.

Ook op volwassen leeftijd blijven heel wat personen met dyscalculie (en tal van volwassenen met dyslexie) problemen ondervinden om de tijd af te lezen en om tijdsduur in te schatten.

Wij hebben een klokprogramma uitgebouwd dat toelaat op een gestructureerde manier te gaan interveniëren.

Deze klokmodule  is evidence-based ontwikkeld. Hij laat gericht werken toe op één bepaald item :

De klokmodule heeft een opbouwende strategie:  men werkt gericht naar leeftijd/leerjaar en men kan gericht werken naar het probleem.

Aan de backend ziet de leerkracht of therapeut  wàt het kind uitgevoerd heeft en waar zich de problemen situeren.  Het kind krijgt zelf onmiddellijk feedback over het gepresteerde.

De klokmodule is terug te vinden op www.acabo.be.

Schermafbeeldingen

  • Er wordt feedback gegeven over het al dan niet correct opgelost zijn van de oefeningen.
Het leerjaar laat toe te bepalen of een digitale klok al dan niet aan bod komt.
Koppeling digitaal naar analoog.
Van analoog naar digitaal.
Van spreektaal zelf de klok plaatsen.
Sleepoefening van spreektaal naar digitaal.
  • Begrippen keukentaal.
  • Van digitale klok naar spreektaal.
  • Tijdsbesef oefenen.
  • Tijdrekenen.
  • Tijdsduur berekenen.
  • Spelen met de tijd.
  • Spelen met de tijd.
  • Stappenplan.
  • De pc bepaalt zelf welke de volgende oefening is die aan bod komt.

Ontdek de klokmodule!

Vraag uw toegangscode aan voor de klokmodule!

CAPTCHA Code onleesbaar?

Wetenschappelijke literatuur

Op de "literatuur"-pagina vindt u wetenschappelijke literatuur over de klokmodule(en andere Acabo-projecten).

© Acabo - Disclaimer - webdesign: Kreativosaurus